Fundacja Restytucja, Ul. Plac Kościuszki 5/101, 41-200 Sosnowiec

KRS: 0000361156 REGON: 241695774 NIP: 6443495251

Telefon: 501-648-932

793-07-10-10

Porady prawne: 790-666-450

E-mail: biuro@fundacjarestytucja.pl

Nr konta BZ WBK: 53 1090 2008 0000 0001 1854 2452

IV Rawicka "Złota Setka-Bieg ku wolności".

Tekst zapożyczony z http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-poznan/zaklad-karny-rawicz/news,18692,iv-rawicki-polmaraton.html

5.10.2013 - ta data przejdzie do historii jako data największej imprezy biegowej w Polsce zorganizowanej za więziennymi murami. Gdzie coś takiego na taką skalę mogło być przeprowadzone? W Zakładzie Karnym w Rawiczu, znanym z zainicjowania biegania w zakładach karnych i szerzenia ruchu biegowego wśród osadzonych. Dyrektor Zakładu Karnego w Rawiczu ppłk Jarosław Banasik zorganizował największy do tej pory półmaraton, złoty półmaraton. Nad Rawickim Półmaratonem "Złota Setka - Bieg ku wolności" honorowy patronat objął gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej. W biegu uczestniczyło 38 osadzonych z blisko setki osób na codzień biegających w zakładzie. Półmaraton to swoiste święto biegania, dzień na który uczestnicy programu resocjalizacji "Złota Setka - Bieg ku wolności" czekają cały rok przechodząc cały cykl przygotowań i sprawdzianów pozwalających zakwalifikować się tym nielicznym do udziału w tej jakże prestiżowej imprezie. Stają na starcie swojego wymarzonego biegu by zmierzyć się z tym dystansem i z samym sobą. Do przebiegnięcia mają ponad 21 kilometrów, równe 100 okrążeń po więziennym dziedzińcu, w biegu ich życia. Dzięki temu, że mogą biegać wywołują w sobie zmiany, które przewartościowują całe ich dotychczasowe życie pozwalając im "wybiec na prostą". Ten program przynosi pozytywne rezultaty, efekty widać u tych co opuszczają nasze mury, wychodzą od nas nie przestępcy a biegacze, ludzie dla których bieganie stało się sednem ich życia, respektujących normy społeczne i prawne. W tym roku powtórzono nasz pomysł z roku ubiegłego by wraz z naszym półmaratonem ruszył półmaraton na wolności. Spod bramy głównej zakładu wystartowała grupa biegaczy by symbolicznie połączyć się z naszym biegiem. Trasa tego biegu biegła wzdłuż murów rawickiej jednostki oraz zabytkowymi plantami Jana Pawła II. Na tej malowniczej trasie biegło kilkadziesiąt osób, wśród których byli również byli osadzeni dający samym sobą świadectwo, iż można żyć bez popełniania przestępstw. I biegać. Biegać jako już wolny człowiek. Wśród startujących wewnątrz byli również nasi zaproszeni goście m.in. pojawił się znany aktor Bartłomiej Topa, redaktor naczelny Runners World Marek Dudziński, ultramaratończycy i goście z USA Bogdan i Mieczysław Ambroziewicz. Głównym organizatorem i spikerem był Jerzy Górski, człowiek legenda, dający przykład swoim życiem, że wszystko  można odwrócić, że sport może pomóc człowieka przywrócić z powrotem społeczeństwu. W tym roku również padł rekord trasy, najlepszy zawodnik Marcin przebiegł ten dystans w czasie 1 godziny 25 minut 03 sekundy. Natomiast najlepszy wynik na zewnątrz wyniósł 1h19min38s. Wszyscy biegacze ukończyli bieg stając się w tym dniu biegaczami, sportowcami należącymi do wielkiej rodziny biegaczy. Zwycięzcom, wykonane ręcznie statuetki, wręczał wraz z Dyrektorem OISW w Poznaniu ppłk Grzegorzem Fedorowiczem i Dyrektorem ZK w Rawiczu ppłk Jarosławem Banasikiem nasz znamienity gość Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Pan Stanisław Chmielewski. Skazani jako wyraz wdzięczności wręczyli pamiątkowe statuetki m.in. naszemu Dyrektorowi za rozwijanie ruchu biegowego i zorganizowanie tak wspaniałej imprezy. Należy przyznać, że Rawicki Półmaraton jest przykładem dobrych praktyk i wzorem programu, który przynosi pożądane efekty. Dzięki takim działaniom Służba Więzienna znakomicie realizuje powierzone jej przez społeczeństwo zadania. A Zakład Karny w Rawiczu jest tego dobrym przykładem.

Przedstawiciele naszej Fundacji ukończyli bieg z bardzo dobrymi wynikami: 1:36:16 i 1:36:42. W przyszłym roku również tam będziemy!

Copyright 2012
Fundacja Restytucja